رویدادهای آموزشی

خوش آمدید

چون با شما که به این صفحه وارد شدید، از قبل ارتباطی نداشتیم و شناخت کافی نداریم تا بدانیم چه کمکی از ما برای شما ساخته هست، تصمیم گرفتیم یک فرم نیازسنجی برای شما قرار بدهیم تا دربارۀ شما بیشتر بدانیم. این فرم که می‌بینید، ساده و مختصر طراحی شده تا زمان زیادی از شما نگیرد.

لطفاً آن را با دقت و حوصله پر کنید و برای ما بفرستید تا در ادامۀ مسیر، بهتر بتوانیم همدیگر را بفهمیم.

ضمناً: تمام اطلاعاتی که در این فرم و در با خویشتن به ما می‌دهید، محرمانه و محفوظ خواهد ماند. از این اطلاعات، فقط برای درک بهتر شما و کمک‌رسانی مناسب‌تر استفاده می‌کنیم.

موضوع اولین دورۀ پیش رو

نقشۀ راه خودآگاهی

شنبه

به‌زودی اعلام می‌کنیم

یکشنبه

به‌زودی اعلام می‌کنیم

دوشنبه

به‌زودی اعلام می‌کنیم

سه‌شنبه

به‌زودی اعلام می‌کنیم

چهارشنبه

به‌زودی اعلام می‌کنیم

پنج‌شنبه و جمعه

تعطیل