تفکر قطعی و تفکر رشدگرا

تفاوت‌های تفکر قطعی با تفکر رشدگرا

پنج تفاوت اصلی فکر قعطی و فکر رشدگرا را در این مطلب با هم می‌خوانیم. این تفاوت‌ها برگرفته از نظرهای روانشناسانۀ دکتر کارول دوک، استاد روانشناسی دانشگاه استنفورد و نویسندۀ کتاب طرز فکر ، است. طرز فکر درست، چطور می‌تواند رفتارها و نتایج کار ما را نشان بدهد؟ اگر تفکر قطعی داشته باشید: گمان می‌کنید …

تفاوت‌های تفکر قطعی با تفکر رشدگرا ادامه »

تفکر انتقادی یا هنر اندیشیدن در بارۀ اندیشیدن!

تفکر انتقادی یا critical thinking چیست

تفکر انتقادی یا critical thinking یا به عبارتی، تفکر سنجش گرانه، نوعی از تفکر است که کار آن پی بردن به منطق امور است. تفکر نقاد یا نقادانه را هنر اندیشیدن درباره اندیشیدن نیز تعبیر کرده‌اند. در این مطلب، گزیده ای از کتاب ماهیت و کارکردهای تفکر نقادانه و خلاقانه اثر ریچارد پل و لیندا …

تفکر انتقادی یا critical thinking چیست ادامه »

خودآگاهی در مشاغلی مثل لوله بازکنی

3 تاثیر مستقیم خودآگاهی در مشاغلی مثل لوله بازکنی

در این مقاله 3 تاثیر مستقیم و غیرمستقیم خودآگاهی در تخصص ها و مشاغلی مثل لوله بازکنی را بیان می‌کنیم. لوله بازکنی در این مطلب، نماد یک شغل و یک تخصص است. پلتفرم هایی مثل فنی کارا WWW.FANIKARA.COM به جذب و قرارداد بستن با متخصص های لوله بازکنی که خودآگاهی بیشتری داشته باشند، تمایل بیشتری …

3 تاثیر مستقیم خودآگاهی در مشاغلی مثل لوله بازکنی ادامه »